CSS – podstawowe informacje i definicja


CSS (Cascading Style Sheets) jest językiem stylów używanym do opisywania wyglądu dokumentów hipertekstowych, takich jak strony internetowe. Jest to jeden z trzech głównych technologii używanych wraz z HTML i JavaScriptem w procesie tworzenia stron internetowych.

## Co to jest CSS?

CSS jest językiem arkuszy stylów, który definiuje wygląd i formatowanie elementów HTML. Za pomocą CSS możemy kontrolować różne aspekty wyglądu strony, takie jak kolor tła, czcionki, marginesy, odstępy czy animacje. Dzięki zastosowaniu CSS możemy nadać naszemu dokumentowi hipertekstowemu spójny i atrakcyjny wygląd.

## Jak działa CSS?

CSS działa w oparciu o selektory, które określają, które elementy HTML mają zostać sformatowane. Selektory mogą odnosić się do elementów HTML na podstawie ich typu, klasy, identyfikatora lub atrybutów. Po wybraniu elementów, możemy zastosować do nich różne reguły CSS, które definiują ich wygląd. Reguły CSS składają się z właściwości i wartości, gdzie właściwość to aspekt wyglądu, który chcemy zmienić, a wartość to jego konkretna wartość.

## Rodzaje selektorów w CSS

W CSS istnieje wiele rodzajów selektorów, które umożliwiają selekcję konkretnych elementów HTML. Najpopularniejsze z nich to:

### 1. Selektory typu

Selektor typu odnosi się do wszystkich elementów HTML o określonym typie. Na przykład selektor “p” odnosi się do wszystkich elementów

w dokumencie.

### 2. Selektory klasy

Selektor klasy odnosi się do elementów HTML, które mają określoną klasę. Klasa jest atrybutem, który można przypisać do wielu elementów. Na przykład selektor “.button” odnosi się do wszystkich elementów z klasą “button”.

### 3. Selektory identyfikatorów

Selektor identyfikatorów odnosi się do elementu HTML o określonym identyfikatorze. Identyfikator jest unikalnym atrybutem i może być przypisany tylko do jednego elementu. Na przykład selektor “#header” odnosi się do elementu o identyfikatorze “header”.

### 4. Selektory atrybutów

Selektor atrybutów odnosi się do elementów HTML, które mają określony atrybut lub jego wartość. Na przykład selektor “[href]” odnosi się do wszystkich elementów, które mają atrybut “href”.

## Podsumowanie

CSS to język arkuszy stylów, który pozwala na kontrolę wyglądu stron internetowych. Działa na podstawie selektorów, które określają elementy HTML, do których mają zostać zastosowane reguły CSS. Istnieje wiele rodzajów selektorów, które umożliwiają selekcję konkretnych elementów na podstawie ich typu, klasy, identyfikatora lub atrybutów. Znajomość podstaw CSS jest niezbędna dla każdego, kto zajmuje się tworzeniem stron internetowych.

Popularne posty