Nowe wyzwania HR: jak przeprowadzić rekrutację online?

Nowe wyzwania HR: jak przeprowadzić rekrutację online?

Nowe wyzwania HR: jak przeprowadzić rekrutację online?

1. Oswoić się z technologią

W dzisiejszych czasach, z uwagi na postęp technologiczny, rekrutacja online staje się coraz bardziej popularna. Aby być skutecznym w prowadzeniu takiego procesu, HR musi nauczyć się obsługiwać różne narzędzia i platformy internetowe. Konieczne jest zrozumienie zarówno ich działania, jak i potencjału, aby umiejętnie korzystać z nich podczas rekrutacji online.

2. Dopasować proces rekrutacji

Rekrutacja online oznacza zmianę w sposobie przeprowadzania procesu rekrutacyjnego. W związku z tym, HR musi zadbać o dopasowanie procesu do nowej rzeczywistości. Należy uwzględnić nowe narzędzia, takie jak wideokonferencje czy testy psychologiczne online. Ponadto, ważne jest również przemyślenie kwestii przesyłania dokumentów aplikacyjnych i organizacji spotkań online z kandydatami.

3. Utrzymać kontakt z kandydatami

Podczas tradycyjnej rekrutacji, HR często ma styczność z kandydatami w różnych fazach procesu. W przypadku rekrutacji online, może być trudniej utrzymać regularny kontakt. Dlatego ważne jest, aby HR tworzył pełen harmonogram rozmów i spotkań, aby utrzymać płynność komunikacji. Warto również pamiętać o regularnym informowaniu kandydatów o etapach procesu rekrutacyjnego.

4. Zwrócić uwagę na cyfrowe kompetencje kandydatów

Rekrutacja online wymaga od kandydatów opanowania podstawowych umiejętności cyfrowych. HR powinien weryfikować te kompetencje już na etapie oceny aplikacji. Im lepiej kandydat poradzi sobie z narzędziami i platformami online, tym większa szansa na skuteczne przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego kandydatom, którzy mogą mieć trudności w obsłudze nowych narzędzi.Popularne posty